Relacions de factures pagades

El nou equip de govern s'ha proposat des del primer dia fer de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs una administració que complisca amb el principi de transparència. Per açò procedirem a publicar les relacions de factures que es vagen pagant perquè les nostres veïnes i veïns puguen saber en què inverteix els diners la seua Administració Local.