Perfil del Contractant

 

L’ajuntament de la Font d’en Carròs fa ús de la Plataforma de Contractació del Sector Públic creada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern d’Espanya per a la publicació de les licitacions dels seus contractes.

Premi aquí per accedir al Perfil del Contractant de l’ajuntament de la Font d’en Carròs