Participació Ciutadana

Mitjançant aquesta àrea es pretén l'acostament dels ciutadans a l'administració i a la presa de decisions.

És fonamental la participació de les Associacions com representants de varis sectors socials de la població. I és important també, poder conéixer el que pensen els veins d'allò que, des de l' Ajuntament, està fent-se en el poble.