Continuen les obres del nou col·lege Francesc Carròs a bon ritme

Continuen les obres del nou col·lege Francesc Carròs a bon ritme per tal d'acabar la seua construcció al març de 2021 i obrir les escoles al setembre de 2021.

Segons la notícia publicada a «Las Províncias, diumenge 5 de juliol 2020. O. La Dueña.»

 

El Govern i la constructora acorden que hi haja més operaris en l'obra i treballar dissabtes per a complir els terminis d'una obra de 4,6 milions.

 

Hores extres i més personal. Eixes són les dos mesures que ha pres l'equip de govern de la Font d'en Carròs per a garantir que les obres del col·legi Francesc Carròs estaran acabades en els primers mesos de 2021 i complir així amb les expectatives inicials: obrir el centre al setembre d'eixe mateix any i rebre a 340 estudiants.

Els mesos de l'estat d'alarma i el període en què van parar totes les activitats han generat una certa demora en l'actuació, que tant des de l'executiu local (PSPV) com des de l'empresa constructora volen recuperar.

Per a això, en diverses reunions mantingudes entre l'alcalde de la Font Pablo Puig i la constructora, la mercantil s'ha compromés que els seus empleats facen «hores extra, alguns dies, que treballen dissabtes al matí per a preparar l'obra per a la nova setmana, a més de reforçar els distints equips amb més personal».

 

El nou termini de finalització és març [de 2021] i després tindran fins a setembre [de 2021] per a procedir al trasllat del mobiliari

Estes mesures ja han entrat en vigor i es pretén que l'obra estiga acabada a principis de 2021, com estava previst. «La idea és que el col·legi estiguera edificat al gener de l'any que ve i tindre fins a setembre per a poder fer el trasllat dels barracons de la parcel·la d'Acaronador al nou centre», va dir Puig.

Les novetats que s'han introduït serviran per a recuperar part del temps perdut durant l'alarma, però encara així, el govern local ha firmat una pròrroga de dos mesos perquè l'empresa «puga acabar l'obra amb seguretat».

(pots llegir la notícia sencera a l'enllaç) 

 

La Mesa de Contractació de la Font d’en Carròs proposa l’empresa DOALCO S.A. per a la construcció de les escoles noves.

 

El passat 26 d’abril es va celebrar l’acte d’obertura de pliques amb les propostes de les 11 empreses que es van presentar per a dur a terme la construcció de l’escola nova.

Una vegada estudiades totes les propostes presentades, s’ha procedit a atorgar la puntuació corresponent a cada proposta segons les bases establertes en la licitació del contracte d’obres. També s’ha fet la valoració de les millores proposades i de l’oferta econòmica.

Finalment, en sessió pública de 20 de maig de 2019, la Mesa de Contractació, per unanimitat dels seus membres, ha proposat a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte al licitador DOALCO S.A. en presentar la millor oferta de conformitat amb els criteris d’adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives particulars.

Procedeix ara dur a terme els tràmits administratius necessaris per a poder adjudicar i formalitzar el contracte.

El termini previst de construcció serà d’uns 15 mesos.

 

A continuació els proporcionem els enllaços a les últimes notícies publicades pels mitjans de comunicació sobre el tema de l'escola pública Francesc Carròs. 

 

Ja està publicada la licitació en la Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLM…