Cita prèvia atenció administrativa.

Dins del procés de desescalada municipal, i després del tancament parcial provocat per l'estat d'alarma i l'emergència sanitària originat pel #Covid19, l'Ajuntament de la Font d'En Carròs començarà a atendre excepcionalment el veïnat de manera presencial a través del sistema de cita prèvia adoptant les corresponents mesures sanitàries de seguretat i protecció .

La cita prèvia es podrà sol·licitar:

per telèfon (96 283 30 00)

o, preferentment, per correu electrònic (registre@lafontdencarros.es)

facilitant la següent informació:

- Nom i cognoms.
- Telèfon.
- Correu electrònic.
- Indicar la unitat administrativa a la que vol acudir (secretaria / Intervenció, Informàtica / Comptabilitat, Urbanisme, Padró / Tributs, AEDL o Alcaldia - Regidors).
- Motiu de la cita.