Obert el termini de presentació fins el 30 de novembre 2020!

Ajudes municipals vacunes no cobertes pel sistema de salut pública

L'Ajuntament de La Font d’en Carròs convoca ajudes dirigides a l'adquisició en 2020 de les vacunes no cobertes per l’actual sistema de salut pública, i, en concret, les referides al Rotavirus (Rota Teq o altres), Meningococo B (Bexsero o altres) i Papil·loma humà (Gardasil , Cervarix o altres).

La tramitació de les ajudes es realitzarà per mitjà de procediment de conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions i en les bases d'execució del Pressupost municipal.