Recollida de residus

 

Recollida de trastos

Empresa: Joaquín Lerma. Telèfon:: 96 286 61 56 
Es deu cridar amb antelació al telèfon indicat per a citar el dia de recollida.

Recollida de residus domiciliària

Empresa: Joaquín Lerma Telèfon:: 96 286 61 56 
A partir de les 21:00h

Es recorda que és sancionable els vertits de fem fora dels contenidors i llocs reservats per a ells, així com abans de l'hora indicada o posterior a que haja passat el servei de recollida per la nit.

Recollida de d'oli domiciliàri

Actualment el poble de la Font té tres contenidors per a la recollida d'oli domiciliàri: darrere del Col.lege Públic, en el Par Tirant i entre els carrers Serra Mariola i Serrar Aitana. Aquest oli s'arreplegar per reciclar-lo i convertir-lo en biodiesel. Així, evitem la contaminació de l'aigüa al no tirar-lo per les aigüeres.

 

Punt de Recollida Selectiva (antic punt net) Ecoparc

Eixida de la Font d'en Carròs en la carretera anant a Beniarjó

Nou Punt de Recollida Selectiva (antic Punt Net) obri les seues portes amb el següent horari:

De dilluns a dissabte de 10 h a 14 h i el dijous per la vesprada de 16 h a 18 h.

Aquest Nou Punt de Recollida Selectiva és gestionat pel Consorci de Residus V5 - COR seguint així la normativa europea de recollida selectiva de residus domèstics.

Si vertim nostres desperdicis en qualsevol lloc, creem espais insalubres i fiquem en perill nostra salut i la de la resta. Estos verteders incontrolats són nius d'enfermetats, de rates i paràsits, estropeja el paisatge i atrau als altres sense mirament a tirar més fems… 
Els ecoparcs ajuden a mantindre el nostre entorn més sa i lliure de desperdicis. És un dret i una obligació de tothom utilitzar-los per a controlar la quantitat, cada vegada major, de nostres residus. Encara que sabem que la millor gestió dels residus és la de produïr la menor quantitat posible. 

 

 

Ecoparc mòbil:

És un vehicle que s'instal·la periòdicament i en el que es poden dipositar els residus no voluminosos que no tenen cabuda en els contenidors tradicionals. Aquest vehicle transportarà aquests materials a l'ecoparc del municipi, per a poder reciclar-los posteriorment. Estarà tots els dilluns a la plaça Francesc Carròs. Un diluns vindrà de matí i al dilluns següent vindrà de vesprada.  

Residus que pots portar: oli, roba, sabates, joguets, xicotets electrodomèstics, tubs fluorescents, piles, bateries, residus electrònics, residus de tòner d’impressió, cables elèctrics, fusta, metalls, vidre, plàstic, paper, cartó, restes de pintura, residus voluminosos.

 

 

 

 

Prop de nostra població es troben també els següents ecoparcs: 
Oliva:

Situació: Carretera de Pego (junt al parc de bombers)

Gandia:

Situació: Pol. alcodar (junt al parc de bombers i el mercat municipal)