Promoció de l'Us del Valencià

El Servei de Promoció del Valencià és un servei de l'Ajuntament de la Font d’en Carròs que s'encarrega de promoure l'ús del valencià en tots els àmbits, tant des d'un punt de vista oral com escrit, al nostre municipi.

Les seues funcions són:

·         Traducció i correcció de qualsevol tipus de text (actes, resolucions, plecs, convenis, díptics informatius...) tant de l’ajuntament com, també, de qualsevol associació o entitat sense ànim de lucre que estiga ubicada al municipi de la Font d’en Carròs.

·         Correcció de publicacions editades per l’ajuntament de la Font d’en Carròs com per qualsevol associació o entitat sense ànim de lucre que estiga ubicada al municipi de la Font d’en Carròs, tant de llibres com de llibrets de festes.

·         Assessorament lingüístic sobre terminologia, redacció de documents, etc.

·         Informació sobre els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (dates, impresos, continguts, bibliografia...)

·         Realització de cursos de valencià adreçats a funcionaris i treballadors de l'administració local.

·         Realització de campanyes de promoció del valencià.

·         Programació i realització de campanyes de normalització lingüística, realitzades conjuntament amb altres administracions.