Comissions Informatives

 

Existeixen les següents:

- Comissió Informativa

- Comissió Especial de Comptes

- C.I. Especial de seguiment del Pla General

- C.I. Especial de seguiment actuacions Ermita Sant Miquel

- Comissió Especial de suggerències i reclamacions

- Comissió seguiment i control del servei de proveiment d'aigua potable