Calendari del Contribuent

Calendari de la/del contribuent

 

CALENDARI FISCAL PER A L'EXERCICI 2020

 

CALENDARI FISCAL NORMAL 2020:

Període voluntari:

-IVTM-GUALS-FEM*

De l'1 de maig al 30 de juny.

*Els domiciliats es passaran al cobrament el dia 20 de juny.

-IBIU*-IBIR**

Del 16 de juny al 15 d'octubre

*Els domiciliats d'IBU es passaran al cobrament en dos terminis els dies 5 d'agost i  el 5 d'octubre

**Els domiciliats d'IBIR es passaran al cobrament el dia 5 d'octubre

-IAE*

De l'1 de setembre al 31 d'octubre

*Els domiciliats d'IAE es passaran a cobrament el dia 5 d'octubre

 

 

 

PLA DE VENCIMENT TRIBUTARI ESPECIAL:

El pla de venciment tributari especial permet als contribuents fraccionar els seus impostos i taxes municipals (IBU-IBIR, gual, fem i vehicles) de titularitat pròpia sense interessos.

La totalitat de l'import ha de ser com a mínim 180€.

El cobrament es passarà tots els mesos des del 5 de febrer fins al 5 d'octubre.

La data límit per a sol·licitar el fraccionament és el 28 de desembre. Per a sol·licitar-ho cal portar a l'edifici de l'ajuntament el document adjunt "SOLICITUD PLAN DE VENCIMIENTO ESPECIAL" degudament complet.

 

 

Per a més informació:

     960 455 080

     informacionlafontdencarros@atenciontributaria.es

     registre@lafontdencarros.es