Arxiu Municipal

L'Arxiu Municipal de la Font d’en Carròs és un servei obert al ciutadà i una ferramenta al servei de la gestió municipal que permet una eficàcia i un funcionament millors de l'administració municipal i promou la difusió i el coneixement de la història del poble.

Són funcions de l'Arxiu: la conservació i organització del patrimoni documental municipal amb l'objectiu fonamental de:

  • Satisfer les necessitats d'informació i documentació, necessàries per a justificar els drets de les persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
  • Afavorir la recerca i la investigació històriques,
  • Vetllar per la recuperació del patrimoni documental no oficial per mitjà de l'acceptació de llegats o donatius,
  • Promoure el coneixement de l'entorn amb l'objectiu de fomentar la defensa i l'enriquiment a través d'activitats culturals.

Horari:

Dilluns a Divendres de 09:00 a 14:00

Ajuntament de la Font d’en Carròs, 2ona planta

Pl. ajuntament, 17

Tel. 96 283 30 00