Convocatòria Ple Ajunt / Convocatoria Pleno Ayto

-

PLE ORDINARI DIJOUS 12 DE NOVEMBRE 2020, 20.00h, PER VIDEOCONFERÈNCIA.

 

PLENO ORDINARIO JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 2020, 20.00h, POR VIDEOCONFERENCIA