3er Concurs de Relats Breus
Termini presentació de treballs: 9 de febrer 2018
5/01/2018

3er CONCURS DE RELATS BREUS “A febrer, cada paraula compta” L’ajuntament de la Font d’en Carròs, convoca el 3er Concurs de Relats Breus “A febrer, cada paraula compta” amb l’objectiu d’incentivar la lectura, fomentar l'escriptura i la creació literària, estimular la creació artística i crítica del llenguatge, d’acord amb les bases següents: 1.- Participants: Poden participar totes les persones, de totes les edats i de qualsevol part del món. 2.- Treballs: els relats breus, de temàtica lliure, han de ser original i inèdits, escrits en valencià, i tindran una extensió màxima de 365 paraules, presentats en lletra Arial 12 mecanografiats a doble espais, en format DIN-A4. Cada participant només podrà participar amb un relat. 3.- Premis: L’ajuntament de la Font d’en Carròs es reserva el dret a publicar les obres guanyadores, tant en el llibre de festes, com a la web de l’ajuntament, o per altres mitjans. Excepcionalment l’ajuntament de la Font d’en carròs podrà publicar una selecció de les obres no guanyadores, per la seua qualitat literària. S’estableixen quatre premis: Primer Premi Categoria Adults (valorat en 400 euros) Segon Premi Categoria Adults (valorat en 200€) Premi Categoria Infantil (premi en material escolar) Premi Categoria Juvenil (valorat en 100 euros). Adults: s’entén per adult qualsevol persona major de 18 anys o que haja complit els 18 anys abans del dia 9 de febrer de 2018. Infantil: s’entén qualsevol xiquet de 0 a 11 anys. Juvenil: s’entén qualsevol adolescent major de 12 anys o que haja complit els 12 anys abans del dia 9 de febrer de 2018, i menor de 18 anys. 4.- Termini: Els originals que opten als premis s’han de presentar per triplicat al registre de l’ajuntament de la Font d’en Carròs (Pl. Ajuntament, núm. 17, 46717 la Font d’en Carròs) o a la biblioteca municipal (edifici polivalent) fins el dia 9 de febrer de 2018. S’admetran els originals que arriben posteriorment si el segell de correus acredita data anterior al termini. També es podran presentar telemàticament a: registre@lafontdencarros.es 5.- Presentació: Els relats breus duran a la portada el títol i a quina categoria opten, però cap dada que puga identificar l’autor. Les obres presentades aniran acompanyades d’un sobre tancat, a l’exterior del qual figurarà el títol i a quina categoria opten i dins hi haurà un foli amb les dades identificatives de l’autor (nom, cognoms, data naixement, adreça, tel. de contacte i fotocòpia del DNI o de llibre de família, cas de no tindre DNI). Les obres presentades per correu electrònic aniran en dos fitxers adjunts, un per a l’obra i l’altre per a les dades identificatives. Els dos fitxers duran el títol de l’obra, el primer especificat amb la paraula OBRA, i el segon amb la paraula DADES, en el de dades cal especificar a quina categoria correspon (infantil; juvenil; adults). Per exemple: títol del relat breu OBRA JUVENIL.docx ; títol del relat breu DADES JUVENIL.docx . 6.- El jurat: el jurat serà presidit per l’alcalde o persona en qui delegue, i seran membres del jurat la regidora de cultura i festes, la regidora d’educació, i persones relacionades amb el món cultural i artístic, i representants de l’ajuntament de la Font d’en Carròs. 7.- Es valorarà la qualitat literària del treball; el tractament estètic i artístic; la creativitat i la correcta utilització del llenguatge. Els acords es prendran per majoria de vots i la decisió del Jurat serà única i inapel•lable. Qualsevol dels premis podran ser declarats desert si el jurat així ho considera. 8.- El veredicte del jurat es farà públic el divendres 16 de febrer a les 20h, dia del lliurament de premis, en un acte públic, a la casa de la cultura. Posteriorment s’anunciarà a la web www.lafontdencarros.es 9.- L’organització no retornarà els originals presentats a concurs, que seran destruïts una vegada fet públic el veredicte del premi. 10.- La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.   3er CONCURS DE CARTELLS DE RELATS BREUS “A febrer, una imatge compta” L’ajuntament de la Font d’en Carròs, convoca el 3er Concurs Cartells de Relats Breus “A febrer, cada imatge compta” amb l’objectiu d’incentivar la creativitat artística, d’acord amb les bases següents: 1.- Participants: Poden participar totes les persones majors de 17 anys o que hagen complit els 17 anys abans del dia 9 de febrer de 2018. 2.- Treballs: els cartells han de ser original i inèdits. La tècnica a emprar serà lliure. L'objectiu del concurs és triar el cartell que serà utilitzat com a cartell en l'edició del Concurs de Relats Breus de 2018. El tema, per tant, versarà sobre la temàtica de l’escriptura. Haurà d'incloure la inscripció "III CONCURS DE RELATS BREUS, IV CONCURS CARTELLS DE RELATS BREUS, La Font d'en Carròs 2019". Cada participant podrà participar amb un màxim de dos cartells. 3.- Premis: L’ajuntament de la Font d’en Carròs es reserva el dret a publicar les obres guanyadores, tant en el llibre de festes, com a la web de l’ajuntament, o per altres mitjans. S’estableix un únic premi (valorat en 200 euros). 4.- Termini: Els treballs que opten al premi s’han de presentar al registre de l’ajuntament de la Font d’en Carròs (Pl. Ajuntament, núm. 17, 46717 la Font d’en Carròs) o a la biblioteca municipal (edifici polivalent) fins el dia 9 de febrer de 2018. S’admetran els originals que arriben posteriorment si el segell de correus acredita data anterior al termini. 5.- Presentació: Els originals s’han de presentar en format DIN-A4, muntats sobre cartolina negra de 25cm x 34cm. Els cartell duran al dors un títol, però cap dada que puga identificar l’autor. Les obres presentades aniran acompanyades d’un sobre tancat, a l’exterior del qual figurarà el títol del cartell i dins hi haurà un foli amb les dades identificatives de l’autor (nom, cognoms, data naixement, adreça, tel. de contacte, fotocòpia del DNI). 6.- El jurat: el jurat serà presidit per l’alcalde o persona en qui delegue, i seran membres del jurat la regidora de cultura i festes, la regidora d’educació, i persones relacionades amb el món cultural i artístic, i representants de l’ajuntament de la Font d’en Carròs. 7.- Es valorarà l'originalitat i es rebutjaran tots aquells treballs susceptibles de ser una còpia. Els acords es prendran per majoria de vots i la decisió del Jurat serà única i inapel•lable. El premi podrà ser declarat desert si el jurat així ho considera. 8.- El veredicte del jurat es farà públic el divendres 16 de febrer a les 20h, dia del lliurament de premis, en un acte públic, a la casa de la cultura. Posteriorment s’anunciarà a la web www.lafontdencarros.es 9.- Els treballs premiats quedaran en propietat de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs per a la seua reproducció, difusió i exposició. Els treballs no premiats podran ser retirats durant un mes a partir del 5 de març de 2018 en la Casa de la Cultura. Posteriorment, els treballs no retirats seran destruïts. 10.- La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

  • 3er Concurs de Cartells de Relats Breus (bases)
  • 3er Concurs de Relats Breus (bases)

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31