Servei gratuït de mediació/ Servicio gratuito de mediación

Servei gratuït de mediació

L’ajuntament de la Font d’en Carròs disposa gratuïtament per als seus veïns i veïnes del servei de d’intermediació hipotecària, del servei de mediació familiar i del servei de mediació veïnal, gràcies al conveni signat entre la Diputació de València i el Col·lege d’Advocats de València. 

 

Servei d’intermediació hipotecària :

Per a aquelles persones que tenen problemes en el pagament de la seua hipoteca, servei de mediació entre mediador i banc per tal d’arribar a un acord satisfactori per a ambdues parts.

Aquest servei es presta els dimarts en Ciudad Laval, 14 Bajo Dcha. de Gandia, en horari de 9.30h a 14.30h sol·licitant cita prèvia al telèfon 96 310 31 89.

 

Servei de mediació familiar:

Per a la resolució de problemes sorgits per separació, divorci, règim de visites, etc.

Per a la resolució de conflictes entre pares/fills, fills/atenció a pares majors, germans, etc.

 

Servei de mediació veïnal:

Per a la resolució de conflictes entre veïns per molèsties sorolls, olors, etc.

Per a la resolució de conflictes entre propietaris de comunitat

Aquest servei es presta els divendres en Ciudad Laval, 14 Bajo Dcha. de Gandia, en horari de 10h a 14h sol·licitant cita prèvia al telèfon 96 310 31 89.

 

 

 

Servicio gratuito de mediación:

El ayiuntamento de la Font d’en Carròs dispone gratuitamente para sus vecinos y vecinas del servicio de intermediación hipotecaria, del servicio de mediación familiar y del servicio de mediación vecinal, gracias al convenio firmado entre la Diputación de Valencia y el Colegio de Abogados de Valencia. 

 

Servicio de intermediación hipotecaria :

Para aquellas personas que tienen problemas en el pago de su hipoteca, servicio de mediación entre mediador y banco para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Este servicio se presta los martes en Ciudad Laval, 14 Bajo Dcha. de Gandia, en horario de 9.30h a 14.30h solicitando cita previa al teléfono 96 310 31 89.

 

Servicio de mediación familiar:

Para la resolución de problemas surgidos por separación, divorcio, régimen de visitas, etc.

Para la resolución de conflictos entre padres/hijos, hijos/atención a padres mayores, hermanos, etc.

 

Servicio de mediación vecinal:

Para la resolución de conflictes entre vecinos por molestias, ruidos, olores, etc.

Para la resolución de conflictos entre propietarios de comunidad

Este servicio se presta los viernes en Ciudad Laval, 14 Bajo Dcha. de Gandia, en horario de 10h a 14h solicitando cita previa al teléfono 96 310 31 89.

 

 

 

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30