Pla de cremes/ Plan de quemas

Restriccions pla de cremes 2018. Avís agricultors

Segons Resolució 26 de gener de 2018, de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural), sobre modificació del període de cremes per a 2018, i d’acord amb el pla de cremes de la Font d’en Carròs:

Condicions de crema. (Es correspon amb la zona B del pla de cremes de la Font d'en Carròs).

Establir mentre no es publique una nova resolució, i per a la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells, les condicions següents: 

Primer.

Solament es podran realitzar aquestes cremes quan el nivell de preemergencia per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, siga 1. Aquesta limitació és d'aplicació general, tant a aquells municipis que disposen de pla de cremes aprovat, com per a aquells que no en disposen. 

Per a consultar el nivell de preemergencia, podeu visitar la pàgina web del 112 CV (adjunta en el artícle) i per a més informació, el pdf adjunt. 

 

Restricciones plan de quemas 2018. Aviso agricultores

Según Resolución 26 de enero de 2018, de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural), sobre modificación del período de quemas para 2018, y de acuerdo con el plan de quemas de la Font d’en Carròs:

Condiciones de quema. (Se corresponde con la zona B del plan de quemas de la Font d'en Carròs). 

Establecer, en tanto en cuanto no se publique una nueva resolución, y para la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales, así como la quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier otro tipo, en los terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquellos, las siguientes condiciones: 

Primero.

Solo se podrán realizar dichas quemas cuando el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales, determinado por el órgano competente, sea 1. Esta limitación es de aplicación general, tanto a aquellos municipios que dispongan de plan local de quemas aprobado, como para aquellos que no dispongan de él. 

Para consultar el nivel de preemergencia, podéis visitar la página web del 112 CV (adjunta en el artículo) y para más información, el pdf adjunto. 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30